Utvendig screens

Valgmuligheter

Elektrisk betjening

El-betjente screens gir enkel betjening og maksimal komfort. Velg mellom veggbryter, fjernkontroll eller app-betjening.

Proscreen75 og 95 ZIP

Er velegnet når det er mindre plass for plassering av kassett. Bredde fra 100-300 cm, lengde fra 100-300 cmm

 

Beaufort ZIP Screen 100 og 125

Beaufort har et unikt låsesystem som fester screenen til en styreskinn i hele vinduets høyde. Bredde fra 100-420 cm, lengde fra 100-500 cm